Kontakt

Michèle Hilger
Permanent - Responsabel fir spirituell Animatioun
+352691804808
eas@lgs.lu
Georges Faber
EAS / Kommissär
georges.faber@lgs.lu
Sonja Liesch
EAS Programm Responsabel
Luss Brosius
EAS Formatioun
Marc Klepper
EAS Formatioun
Simone Weny
EAS Programm
Pit Faber
EAS Programm - Aumônier
Romain Kremer
EAS Programm
Philippe Momper
EAS Programm