Wou sinn ech drun?

Phantasierees

„Wat ass dann mat dir lass ? geet et dir net gutt ?“

„Haut ass kee gudden Dag fir mech, ech sinn einfach nëmmen schlecht gelaunt.“

„Awer firwat. Haut ass dach esou schéint Wieder a mir gi mat de Scouten eraus an de Bësch.“

„Am léifsten wier ech haut doheem bliwwen. Ech fannen einfach alles blöd. Am léifsten géif ech haart jäizen oder mat Steng werfen an alles kapott schloen. Villäicht géif et mir dann besser goen.“ „Dat hat ech och schonn emol, muer kann schonn erëm alles besser sinn, an dann géifs du am léifsten op enger Wiss ronderëm lafen an dech iwwert d’Blummen freeën.“

„Jo, du hues Recht. Mee haut sinn ech éischter wéi e Steen.“

Maach deng Aan zou. Wéi fillst du dech haut? Bass du gutt oder schlecht gelaunt? Du gesäis eng grouss Wiss. Op der Wiss si vill faarweg  Blummen. Do leien awer och vill kleng an déck Steng. Wéi geet et dir? Frees du dech iwwert d’Blummen oder géifs du léiwer mat Steng werfen? Ass haut e gudden oder schlechten Dag fir dech?

Maach deng Aen erëm op. Entscheet dech entweder fir eng Blumm oder fir e Steen.

Tausch mat aneren aus.

Des Figur kann dir dobäi hëllefen!

 

Du brauchs dofir:

DINA4 Blat + Kartong

Faarwen

Schéier a Päsch

Woll

 

Zeechen op en Dina4 Blat däi Gesiicht 2mol op, emol frou an emol traureg. Schneid se eraus. Päsch se openee mat dertëschent engem Kartong als Kierper. Fir d‘Hoer kanns du Woll huelen.

Mat Hëllef vun denger Figur, kanns du elo  mat aneren iwwer deng schéin an traureg Erliefnisser austauschen.