Mateneen ënnerwee

 

Wéi wichteg sinn dir d’Scouten?

Wat erliefs du, wat kriss du geschenkt a wat kanns du anere bréngen?

 

Du brauchs:

Ee Rouleau Pakpabeier

Schéier

Pech

En décke Stëft

Faarwen

 

Zeeche mat der Hëllef vun engem aneren, d’Ëmrësser vun dengem Kierper op de Pakpabeier.

 

Wat erliefs du alles bäi de Scouten?

Schreif an deng Figur, pech Fotoen dobäi, mol Symboler oder Biller drop.

 

Tausch mat aneren deng Erfarungen aus.

 

Dësen Text kann dir Ureegunge ginn, du kanns en och ergänzen a weiderdenken….

 

Jemand hat

mir zugelächelt

mir Mut gemacht

mir zugehört

mich um Rat gefragt

Zeit für mich gehabt

mir liebevoll auf die Schulter geklopft

sich von mir führen lassen

mir Vertrauen geschenkt

mir die Hand gereicht

mir Blumen gegeben

mir die Sterne gezeigt

mir übers Haar gestrichen

mich an sein Herz gedrückt

mich ernst genommen

…………………………………

 

(Auteur onbekannt)