Friddensliicht Rallye

Wee virbereeden duerch de Bësch oder op enger grousser Plaz dobaussen, Poste festleeën. D’Avex maachen sech a Gruppen op de Wee. Op de Statiounen hänke Panneaue mat der Beschreiwung wat ee maache muss.

Dëse Rallye kann een och als Spiriveillée op engem Camp ofhalen.

Rallye

BD