Adventstuten fir um Chrëschtmaart ze verkafen.

Frëndschaftstut

(Déi Sandweiler Guiden an Scouten hunn des Tuten um Chrëschtmaart verkaf)

Am Advent oder em Chrëschtdag, wann et dobausse méi fréi däischter gëtt, a wann et doheem an der  Stuff schéi gerecht ass, dann hues du  villäicht einfach Loscht méi dobannen ze sinn, an et dir mat denger Famill oder engem Frënd oder Frëndin gemittlech ze maachen. Du hues villäicht Loscht op Kichelcher déi’s du selwer gebak hues, oder lies a Rou eng Geschicht.

 

Hei eng Iddi, wéis du, mat enger „ Frëndschaftstut“ wou  selwer gebaakte Kichelcher, eng flott Geschicht, eng Käerz, e Téisäckelchen dra sinn, engem eng Freed kanns maachen.

 

Du brauchs:

Eng wäiss Tut aus Pabeier

Eng kuerz Geschicht déi dir gutt gefält, villäicht och eng déi bei Chrëschtdag passt.

E puer selwer gebaakte Kichelcher oder Schockela

En Téisäckelchen

Een Téiliicht,

Faarwen

 

° Huel eng wäiss Tut aus Pabeier a mol op déi eng Säit mat Faarwen e flott Bild  drop.

° Sich dir aus engem Buch eng Geschicht déi dir gutt gefält, maach eng Kopie a pech se dann op e faarwegt DINA4 Blat. A maach se an Tut.

° Du hues villäicht e gutt Rezept fir Kichelcher ze baken oder huel e klengt Stéck Schockela fir an deng Tut.

° Dann lee nach en Téisäckelchen dran.

° Schreif op d’Récksäit vun der Tut folgend Gebrauchsuweisung!!

 

Huel dir Zäit.

Fänk d’Käerz un.

Maach dir eng Taass Téi.

Lies a Rou d’Geschicht.

Genéiss d’Kichelcher!