Eng Zopp aus Steng

Geschicht

Et ass Wanter, an  an der Nuecht ass de Wollef ënnerwee fir an Duerf.

Am éischten Haus do wunnt d’Hong, an de Wollef klappt un der Dier.

„Wien ass do?“

„De Wollef.“

D’Hong ass ganz erféiert.

„Du brauchs keng Angscht ze hunn, ech sinn al a hunn bal keng Zänn méi. Looss mech eran, fir dat ech mech wierme a mir en Stengzopp kache kann.“

D’Hong huet nach ëmmer Angscht, awer ass och virwëtzeg. Hat huet nach ni de Wollef richteg gesinn, an huet bis elo nëmme Geschichte vun him héieren. Also mécht hat him Dier einfach op.

De Wollef kënnt eran, him ass et kal, an hie freet sech en Dëppen.

„En Dëppen??“ D’Hong kritt et mat der Angscht ze dinn.

„Lauschter, fir eng Zopp aus Steng ze maache brauch ech eben en Dëppen.“

„A sou, dat wousst ech net, ech hunn nach ni esou eng Zopp gemaach.“

An elo verréit de Wollef d’Rezept.

„An en Dëppe lees du en décke Steen, an da méchs de Waasser dobäi an du waarts bis et kacht.“

„Ass dat alles??“

„ Jo,“ seet de Wollef.

„Also, ech maachen a meng Zopp ëmmer Zellerie dran, da schmaacht se besser“.

„Jo, dat kann een och,“  mengt de Wollef an hie leet en décke Steen an Dëppen an si maachen Zellerie dobäi. Am Dëppen kacht et schonn.

D’Schwäin awer hat gesinn dat de Wollef beim Hong am Haus ass, hat mécht sech Suergen a geet kucken.

Hat klappt un der Dier. „Ass alles an der Rei?“

„Jo komm eran, mir kachen eng Zopp aus Steng“.

„Eng Zopp nëmme mat Steng?“

„Jo, mee mir hunn och d’Zellerie dra gemaach.“

„Kann een dann och Zucchini dra man?“ freet d’Schwäin.

„Natierlech,“  seet de Wollef, an d’Schwäi leeft heem a bréngt eng Zucchini mat.

D’Int an och d’Päerd hunn mat kritt dat beim Hong doheem de Wollef ass, si wëlle matkréie wat do geschitt. Si klappen un der Dier, well si sech Suerge maachen.

„Kommt eran, de Wollef, d’Schwäin an ech mir kache grad eng Zopp aus Steng.“

D’Int, déi scho vill gereest ass, erzielt, dass si an Egypten eng Stengzopp mat Porette giess huet an si bréngt hire Recht Porette, déi si nach doheem leien huet.

Awer och d’Schof, den Hond an d’Geess hunn gesinn dat de Wollef do ass, si maachen sech Suergen em d’Hong, si wëlle wësse wat lass ass. Dier steet grouss op.

„Wat maacht dir dann do?“

„Mir kachen eng Zopp aus Steng“

…….. a mir kennen ons virstelle wéi et weidergeet, deen Een bréngt nach Kürbis, deen anere Muerten deen nächsten eng Ënn.

An si setze ronderëm Dëppen, si erzielen sech Geschichten a Witzen.

„Wéi schéin ass et dach,“ mengt d’Hong,  „fir hei beieneen ze setzen an ze waarde bis Zopp gutt ass. Esou en gemeinsamt Owesiesse misst ee méi oft maachen.“

„Ech hat schonn Angscht et géif Héngerbritt gi“  mengt d’Schwäin.

„Zopp ass fäerdeg“ seet de Wollef an hien deelt Zopp aus. Zopp ass richteg gutt, jiddereen hëlt sech 3x erof.

Zum Schluss zitt de Wollef e Messer aus der Täsch…an hie… stécht domat an de Steen.          „O neen, deen ass nach net ganz mëll. Wann der erlaabt, dann huelen ech en mat fir muer den Owend mäin Owendiessen.“

„Merci fir dee schéinen Owend.“ seet de Wollef.

Mir gesinn ons jo hoffentlech eemol erëm freet d’Hong.

De Wollef seet näischt méi a geet.

 

 

Ëmgang mam Friemen..

 

Hues du och emol schonn eng Kéier, esou wéi an der Geschicht engem Friemen net getraut?

Wat häss du wuel am Hong senger Plaz gemaach?

Oppenheet kann zu Frëndschaft  féieren.

Wou hues du schonn emol ënner Frënn esou wéi an der Geschicht, Glécksmomenter erlieft?

Villäicht kennt dir zesummen och esou eng Zopp aus Steng Kachen.

—————————-

Dir braucht dofir:

Dëppe mat Waasser (3 Liter)

Ee Steen (Basaltsteen, deen sech am Waasser net opléist)

1 klenge Kürbis, 4 kleng  Zuchinis, 4 déck Muerten, 1 déck Ënn, 1 Staang Zellerie, 1 Porette,

(Dir kennt  awer och anert Geméis huelen…)

6 Geméisküben

——————————

Maacht e Feier un.

Huelt e Dëppe mat Waasser a leet de Steen dran. Schneid d’Geméis ganz kleng, a wann d’Waasser kacht da werft  alles zesummen an Dëppen.

Loosst Zopp kache bis d’Geméis mëll ass. Maacht iech et ronderëm d’Feier gemittlech a loosst iech Zopp gutt schmaachen.