BonAppétit

 

BLUMM:

Zeechen  op e Blat eng Blumm a mol se mat Bläistëftsfaarwe faarweg. An d’Mëtt kanns du en Zitat schreiwe, wat op dat passt wat dir grad zesummen um Camp erlieft. Fal d’Blumm zesummen, huel eng kleng Schësselche matt Waasser. Wann jiddereen um Dësch ass da setz d’Blumm op d’Waasser a waard a Rou bis se opgeet a jiddereen d’Zitat dat’s du erausgesicht hues liese kann. Du kanns och méi Blumme bastele fir op den Dësch matt verschiddenen Zitater.

 

Zitatenideeën

« Wer die Freundschaft aus dem Leben verbannt, entfernt aus der Welt die Sonne »

Cicero

« Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt, wer einen solchen findet, hat einen Schatz gefunden »

Sirach 6,14

« Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren die glücklich sind »

Francis Bacon

« Nicht jeder Schatz besteht aus Silber und Gold »

Jack Sparrow

« Für die Welt bist du irgendjemand, aber für irgendjemand bist du die Welt »

Erich Fried

KLANGSCHUEL: (kritt een am Weltbuték ze kafen)

Virum Iessen, wann jiddereen op senger Plaz ass, da sti mir zesummen op, ee schléit d’Klangschuel, a mir erliewen e Moment vu Stëllt, esou laang bis mir den Toun net méi héieren. Während dëser Zäit kenne mir a Gedanke fir dat Merci soe wat mir bis elo zesummen erlieft hunn.

(d’Klangschuel kann een och ersetzen duerch den Toun vun enger Gittar.)

 

DËSCHSET:

Op engem DINA4 Blat kanns du en Dëschset, fir den Teller drop ze setzen entwerfen. Domat kanns du den Dësch flott dekoréieren. Wann mir elo zesummen um Dësch setzen, da kanns du dengem Dëschnoper spontan eppes op d’Récksäit schreiwen, wat’s du un him ze schätze weess.