Kontakt

Romain Kremer
Aumônier Général
Michèle Hilger
Aumônerie – PS Formatrice
26 94 84 25
26 94 84 30
Schafft Denschdës, Mëttwochs an Donneschdes vun 14:30 – 18 Auer